Dag 4 og 5

For lige at runder gaardsdagen af, saa var jeg som sagt `paa et nyt herberg som ligger uden for Puente la Reina. De fleste pilgrimme havde valgt et af de to herberge i byen, saa det viste sig at vi kun var 8 mennesker i alt - og det i et herberg med plads til 80-100 stykker. Saa jeg har sovet i mit eget rum - helt alene ! med plads til at rode ! Det blev en dag med fred og ro og plads til refleksion.
Middagen spiste jeg med en koreansk student, en pensioneret japansk forretningsmand og et aeldre oestrisk aegtepar - saa I kan se at Caminoen er en international affaere.

Dag 6
Vel udhvilet startede jeg med - for en gangs skyld - en stor kop kaffe!!!! Jeg kan ikke staerkt nok udtrykke hvor vigtigt det er med en god kop staerk kaffe til at starte `paa

"At rejse er at leve" skrev H.C.Andersen. - Pa plakater hernede staar der: "Vejen er maalet" - Jeg har brugt en stor del af dagen - som i oevrigt har vaeret en relativ let etape fra Puente la Reina til Estella - paa at spekulere paa processer, for det er saadan jeg ser verden.
Man kan planlaegge en tur ud fra viden man har erhvervet sig, data fra internettet etc. og paa den maade have en ide om hvad man skal bruge for at loese den opgave det er at gaa 800 km. Og det skal man selvfoelgelige goere. Det ville vaerre usmart at dukke op helt uforberedt i bloed hat og sutsko.
Naar man saa er igang vil der noedvendigvis vaere forhold man ikke kunne forudse og andre paavirkninger der aendrer udgangspunktet. Her maa man (jeg) vaere fleksibel nok til at aendre sine planer. Eller maske helt forkaste dem og starte forfra. Det er fint at blive klogere. Kun en taabe vil fastholde sin oprindelige plan for en hver pris, om det saa betyder at man skal gaa i sko der klemmer eller saadan noget. Man kan ogsaa komme i den situation at man mister noget man i sin planlaegning syntes var vigtigt, kun for at finde ud af at det man fint kan leve uden..
Man maa saette sig nogle delmaal, for 800 km er for langt ude i fremtiden. Det lette er, at se paa geografiske forhold og afstande og definere dagsetaper, men selv saadanne kontante maalbare maal kan aendres, enten fordi man ikke har brug for at gaa saa langt eller at man synes det kan vaerre skoent at gaa laengere.
Det er skoent hver dag at evaluere dagen med det i mente, at blive lidt bedre i morgen end man var i gaar.
Der er bare det ved det, at i morgen er en helt anden dag, landskabet, vejret og dagsformen er en anden, saa man kan ikke selv bestemme, men man kan korrigere for fejl/uhensigtsmaessigheder. Og en dag er man fremme ved det fysiske maal.- Santiago de Compostela. Det er jo ligesom det man laver paa arbejdet fx en APV (stop: Arbejdssnak!)

Men det er ikke alt, for hvis "Vejen er maalet" er der ogsaa et mental, vaerdimaessigt maal der skal saettes.
Hjemmefra havde jeg taenkt meget paa hvad mit maal mon skulle vaere. Jeg havde jo haft det aar med sygdom, saa det var paa det tidligste punkt mit maal at bevise at jeg fysisk kunne klare strabasserne. Senere aendrede maalet sig lidt mere hen imod noget spirituelt - i stil med; at aendre de forhold jeg kan aendre og acceptere de forhold jeg ikke kan aendre. Jeg tog afsted med den overligger, men vidste godt at jeg har et behov for at faa maalet naermere. For jo, Vejen er maalet - Caminoen er ligesaa meget en mental proces som en fysisk.

Der er en symbolik i Caminoen som jeg har taenkt laenge over og som giver en mening. Symbolet for Caminoen er den hvide muslingskal som alle pilgrimme baerer og som findes over alt hernede. Muslingen stammer fra legenden om hvordan Skt. Jakob kom til Galicien. I baaden der fragtede hans kiste befandt sig en ung mand, han faldt i vandet og druknede, men blev reddet af Skt. Jakob der loeftede ham ud af vandet. Den unge mand var daekket muslingeskallerne, og herfra stammer traditionen. Men alt dette blev man foerst klar over i 900 tallet (!). Det var her at Karl den Store maet af krig satte sig til hvile. Skt. Jakob viste sig for ham i skikkelse af en pilgrim og boed ham befri hans grav i Galicien. Karl skulle bare foelge Maelkevejen saa ville han komme frem. Det gjorde den gode Karl, som den kristne stridsmand han var, drog han i krig med maurerne. Paa et tidspunkt i togtet saa det sort ud for Karl, men saa viste Skt. Jakob sig igen, denne gang som en ridder i skinnende hvid rustning, og saa vente krigslykken.

Pilgrimmens muslingeskal er derfor forsynet med Jakobkorset, der ligner og er et svaerd. Og her er det symbolikken giver mening.

I den kinesiske taoisme operereres der med et symbol kendt som yin-yang. Dette symbol viser at modsaetninger altid haenger samme. Som man kan se er det faktisk saadan at lidt af den ene modsaetning altid er tilstede i den anden (den hvide plet i det sorte / den sorte pleet i det hvide). Symbolet skal ikke forstaas som at modsaetninger skal accepteres. Det er hele symbolet de er i fokus. Der er foerst balance naar modsaetninger ikke er ude af balance. Balancen mellem modsaetninger skal altid balancere. Naar balancen er `paa plads har personens livenergi: CHI stoerst styrke.. Balancen er selvfoelgelig ikke kun fysisk den er ogsaa mental.

Hvis man overfoerer den tanke til Caminosymbolet har man ogsa modsaetningerne. Der er Jakob som pilgrim og Jakob som stridsmand. Der er muslingeskallen, som ogsaa symboliserer kvindelighed - se fx Venus de Milo, ved sin form har den ogsaa lighed med kvindens skoed. For pilgrimme betyder den at kunne tage i mod, for man er en ydmyg pilgrim der er afhaengig af andres naade. Men den betyder ogsa to haender der holdes sammen for at holde paa noget flygtig, fx vand. Der er svaerdet der symboliserer mandlighed. Svaerdet er symbol paa magt - raa magt - men ogsaa beskyttelse. Det afhaenger af den der bruger det om det er godt eller ondt. Brugt af en uklog mand der svinger det uhaemmet om sig er det farligt, og det vil ende med at tage ham selv af dage.

Jeg ser nu et nyt maal tage form for mig. Min Camino handler om fire vaerdier - eller dyder om man vil:
 • Ydmyghed (muslingen)
 • Omsorg (muslingen)
 • Styrke (svaerdet)
 • Visdom (svaerdet)
Som med yin-yang symbolet handler det ikke om at styrke en eller flere af vaerdierne. Det handler om at skabe harmoni mellem alle fire. Ved at holde alle fire vaerdier i harmoni og overensstemmelse med hinanden styrkes livsgnisten. Saadan taenker jeg. Det kan godt vaere at det ikke giver mening for andre.

Dette er mit maal for Caminoen. Hvornaar jeg naar det ved jeg ikke, maaske foer Santiago, maaske i eller efter ? Det er heller ikke saa vigtigt.

For at vende tilbage tilbage til "Rejsen er Maalet" saa har jeg nu to maal et fysisk der hedder: Santiagog den 5. maj hvor min smukke viv venter, og et mentalt som jeg ikke har hastvaerk med at naa.

 - tilbage til virkeligheden.
Jeg sidder her i Estella og skriver som en gal, mens jeg drikker kaffe. Foerst var jeg paa et andet herberg som kirken har. Hospitaleroen snakkede oerene af mig paa spansk - og noget med - ingles. og himmelvendte oejne.. Det loed lidt som om hun havde den opfattelse af hvis man er i Spanien saa taler man spansk eller slet ikke. Da der saa heller ikke var internet opkoblinig saa var jeg den der var gaaet igen. Jeg har nu fundet et andet i centrum af byen. Man ligger virkelig taet, saa det bliver nok en haard nat, men stemningen er fin.

Hvad der sker herfra ved jeg ikke endnu, saa vi maa se..

Jeg tror jeg dropper faktaboksen med Plusser og Minusser og sukkertal. Alt er vel. Intet at udsaette. Hvis jeg vil have noget andet end det jeg faar maa jeg jo goere noget andet end det jeg goer !

2 kommentarer:

 1. Du får virkelig tænkt nogle tanker og vendt nogle ting på din tur. De giver god mening også her hjemme.

  SvarSlet
 2. Hej, jeg fik et link til din blog af en ven/kollega, fordi jeg synes det er interessant, at der er findes muslingeskaller på vejen...og det giver god mening, det du fortæller om muslingeskallerne.
  Jeg ønsker dig alt godt på din vej.
  Helle

  SvarSlet